zondag 28 december 2014

eFinancials 2014: gemengde gevoelens

Een min of meer vast item op mijn kalender voor marketingevents is eFinancials. Ook dit jaar had ik weer een kleine investering gedaan om op de hoogte te blijven van de laatste e-ontwikkelingen in de financiële sector. Een afwisselend programma met als keynote speaker Chris Skinner (Financial Services Club Blog) , maar ook Philipp Petrescu van Lendico en verschillende Fintechs.
De verwachtingen waren hoog, Als vertegenwoordiger van de één van de traditionele spelers heb ik op eFinancials hele mooie ontwikkelingen gezien en gehoord, waarbij Chris Skinner er op inhoud duidelijk boven uit stak. Maar mij ook verbaasd over het gemak waarop de traditionele spelers worden weg gezet. Begrijpelijk, want dat is ‘done’ en een goed uitgangspunt om jezelf te positioneren.
Op Finno en Emerce staat een artikel van Edwin Res (Social Inc.) over eFinancials. Je kunt je na het lezen van Edwin’s artikel echter afvragen of er volgend jaar weer een eFinancials moet komen. Is deze niet teveel gericht op die traditionele spelers? Heeft Peter Verhaar dan toch gelijk? Wat me daarbij opvalt dat veel vertegenwoordigers van start-ups en fintechs juist dit platform gebruiken om zich ‘in the picture’ te spelen. Daar spreekt ambivalentie uit; “ik wil het graag anders/beter doen, maar heb wel de oude wereld nodig”.
Het was ook een dagje ‘bankbashing’, Igor Kluin voorop. Over ziektes gesproken: wanneer is er nog sprake van behoorlijke fact-finding? Presentaties staan vol met beweringen die rechtstreeks zijn geplukt van Internet/Google zonder dat men zich afvraagt waar het nieuws op is gebaseerd. Men kijkt meer of het past in de heersende ‘publieke opinie’ en vooral in de ‘eigen kraam’. Met de recente storing van Internet Bankieren bij ABN AMRO en RABO indachtig een gewaagde vraag, maar heeft iémand het onderzoek erop nageslagen waaruit zou blijken dat ING, RABO en ABN AMRO het slechtste scoren?
En zo kun je in het artikel ook teruglezen dat “Verder is innovatie tegen gehouden door de toezichthouders die niet happig zijn waren op nieuwe spelers … etc.”. Ik ben zeer benieuwd op welke feiten dat is gebaseerd.
Wat mij verder is bijgebleven is dat vrijwel alle start-ups en fintechs zich richten op technologische oplossingen en daarmee van mening zijn dat zij ‘de klant centraal’ zetten. Daar is echter meer voor nodig. Dat is in de woorden van Simon Sinek nog heel erg veel ‘How’ en ‘What’ en erg weinig ‘Why’. Daarnaar gevraagd kon Igor Kluin dan ook niet duidelijk aangegeven hoe hij het verschil maakt en hoe hij borgt dat hij geen gedrag zal vertonen à la de ‘traditionelen’.
Wat natuurlijk blijft staan is dat de ontwikkelingen in de financiële sector razendsnel gaan en dat traditionele spelers (onder andere banken, verzekeraars en intermediairs) ontzettend veel moeite hebben dit tempo bij te benen. Een cultuuromslag (‘Why’) is daarbij voorwaardelijk om voor klanten een rol te blijven spelen. Innovatie is daarbij een middel (‘How’!) en niet zozeer een doel op zich. Fintechs zullen zich dat ook moeten realiseren. Of, zoals Wiebe Draijer, de nieuwe CEO van RABO Bank, het stelt in een recent interview in het (klik hier voor samenvatting) : “Bij Rabobank zelf wordt ook met volle energie geïnnoveerd, zegt Draijer, maar de kunst is om die vindingen „door te verbinden” met waar de bank over vijf jaar staat. …… Draijer denkt serieus na over nieuwe bedrijfsmodellen ……..”
Waar het uiteindelijk om gaat is om cultuur. De mensen bepalen het klantbelang centraal staat, niet de technologie. Dat geldt voor Fin, maar net zoveel om Tech.
Ik wens iedereen een fijne jaarwisseling en een zeer succesvol, maar vooral gelukkig Nieuwjaar.

vrijdag 28 november 2014

Google (9)+ experience

Komt waarschijnlijk bekend voor. Je bent op vakantie geweest en je wilt nog graag een herinnering aan die leuke tijd. Tegenwoordig gaat het een stuk makkelijker met de online foto-albums, maar je bent er al gauw een avond aan kwijt. Probleem is dat je tijd tekort komt. Die ervaring had ik in ieder geval.
Ik was echter blij verrast dat Google mij het werk uit handen had genomen. In mijn Google+ account kreeg ik het signaal dat er een album voor mij klaar stond. Wat was dat? Ik wist dat mijn foto's automatisch in 'de cloud' werden opgeslagen. Maar een album? Wat bleek?
Google houdt al jouw bewegingen en activiteiten netjes bij. Dat wisten we natuurlijk al. Daarbij maken ze goed gebruik van alles waarvoor je hen autorisatie geeft, zoals jouw agenda en locaties. Google had deze gegevens netjes verwerkt tot een 'reisverslag' waarin de foto's, die ik met mijn smartphone had gemaakt, waren verwerkt. Ik hoefde weinig meer te doen dan foto's toe te voegen en 'klaar was Kees'. Hoe makkelijk, hoe eenvoudig!
Natuurlijk kun je discussiëren over privacy, etctetc, maar punt waar het om gaat, is dat ik de waarde van deze service zo hoog waardeer dat ik daar graag een 'offer' voor breng. "Simple economics"!
Achteraf had ik ook discussie met collega's over de privacy en eigendom van gegevens, hoewel we net daarvoor hadden gesproken hoeveel mogelijkheden SBR (Standard Business Reporting) zou bieden voor bijvoorbeeld benchmarken van bedrijven. Om deze informatie aan bedrijven beschikbaar te stellen.
Conclusie: de discussies over gebruik van data door de Googles in deze wereld zal voorlopig nog wel voortduren, maar voorlopig wegen de voordelen op tegen de nadelen. De volgende vakantie neem ik alle foto's met mijn smartphone.

zondag 5 januari 2014

10 thema's in 2014 voor banken (3)

2014 is een belangrijk jaar voor banken. Wat ze in 2014 doen en vooral welke strategie ze volgen, bepaalt in grote mate welke functie zij dan hebben. In mijn vorige twee blogs van 22/12 en 29/12 ben ik ingegaan op de eerste 6 van 10 thema's die in 2014 grote impact hebben op banken en op hun rol in de financiële markten in het volgende decennium. Banken zullen hier op moeten anticiperen en in moeten spelen. 

In mijn eerste twee blogs heb ik de volgende 3 thema's besproken.
1. Klantbelang voorop
2. Orde op zaken
3. Innovatie
4. Social media neemt een vlucht: content, content, content
5. Storytelling
6. Veiligheid en vertrouwen

In dit blog de laatste 4 thema's

7. Betalingsverkeer: erop of eronder
8. No boundries! SEPA is here
9. Desintermediatie
10. Mobiel bankieren

De volgorde is weer volstrekt 'random'; er mag zeker niet de onderlinge prioriteit worden ontleend.

7. Betalingsverkeer: erop of eronder
Betalen kan niet meer worden gezien als een afzonderlijke, financiële transactie. Meer en meer is duidelijk dat het het financiële deel is van een 'bovenliggende' transactie. Onlosmakelijk met elkaar verbonden. Daarnaast speelt ook dat zo'n transactie zelf weer onderdeel is van een keten van transacties. De retailsector is het duidelijkste voorbeeld waar deze verschuiving heeft plaats gevonden. Kortom: waar banken zich in het verleden richtten op de afwikkeling van betalingen tussen twee of meer partijen, zullen zij zich meer moeten richten op een integrale benadering van deze transacties. Niet meer de verwerking van de geldstroom moet voorop staan, maar het ondersteunen van de 'bovenliggende' transactie. Eenvoud en gemak om de klant van de klant zo snel mogelijk het proces van oriëntatie tot check-out te laten doorlopen. Dat is: wanneer banken deze rol voor hun klanten willen vervullen. Er zijn genoeg kapers op de kust die deze rol van banken graag willen overnemen, àls zij dat al niet deels hebben gedaan. Alternatief voor de banken is dat zij zich terug trekken op hun core-activiteit, namelijk verwerking van betalingen. De vraag is of dat wel een goed alternatief is. Hier speelt het aspect desintermediatie weer een rol. Zie ook het 9e thema.

In 2014 zal naar mijn verwachting een eerste shake-out plaats vinden onder de vele betaalmogelijkheden die de afgelopen jaren zijn gelanceerd. Investeringen moeten tenslotte ooit eens worden terugverdiend en tot op heden is dat niet of nauwelijks gelukt. In september stond en een goed artikel op MobilePaymentsToday ("How more clarity can help consumers grasp mobile payments" over de verschillende vormen van - niet vreemd - mobiele betaalvormen. Probleem dat hierbij werd gesignaleerd was dat adoptie door consumenten om drie belangrijke redenen achter bleef bij de grote verwachtingen.

  1. de markt van mobiele betaaloplossingen is gefragmenteerd; iedereen vindt namelijk zijn eigen wiel uit.
  2. er is veel onduidelijkheid over wat de verschillende oplossingen betekenen; welk probleem van de consument lost het eigenlijk op?
  3. er is veel onduidelijkheid welke technologie wordt gebruikt (wallet, mobiele 'terminal', online). 

Wanneer we er gemakshalve en uit strategisch oogpunt vanuit gaan dat banken een grotere rol voor zichzelf zien weggelegd, zullen banken zich anders moeten opstellen dan als 'fast follower'. De rol van innovator is de meer aangewezen weg. Maar wel in nauwe samenwerking met andere partijen die hun eigen expertise inbrengen, bijvoorbeeld de merchants zelf, telco's en data-collectors. Het volstaat tegenwoordig namelijk niet meer om bestaande betaalmethodes 'mobiel' te maken of om te zetten naar een nieuwe digitale betaalvorm. De partners van buiten de financiële sector zullen de noodzakelijke 'disruption' te weeg moeten brengen.

Innoverende banken zullen met een betaaloplossing moeten komen waarbij consumenten niet meer hoeven na te denken hoe ze kunnen betalen. Tegelijk moet deze oplossing beschikbaar komen voor én geaccepteerd worden door een grote groep consumenten (Eager Sellers and Stoney Buyers is nog steeds één van mijn favoriete HBR-artikelen). Een oplossing als PayPal Beacon is als oplossing een goed voorbeeld hoe transacties snel, gemakkelijk en eenvoudig kunnen worden uitgevoerd.