zondag 25 augustus 2013

De Chiefs

Chiefs.


Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief Operating Officer
Chief Security
Chief Marketing 
Chief Information Officer
Chief Vigilance Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Brand Officer
Chief Inspiration Officer
Chief Entertainment Officer
Chief Humor Officer
Chief Funny Officer
Chief Enthusiasm Officer
Chief Belief 
Chief Knowledge 

Denken we niet teveel vanuit rangen en standen? Ook binnen organisaties uit het Nieuwe Ondernemen. Terwijl de wereld transparanter wordt en mensen zich steeds makkelijker verbinden, blijven we hiërarchisch denken. Het zit nu eenmaal in de mens. 

donderdag 22 augustus 2013

Vijf problemen van de RABO

In de Volkskrant staat een goed artikel over de problemen waar de RABO momenteel mee te maken heeft. De rating is nog steeds uitstekend, maar staat onder druk en kredietbeoordelaars zijn kritisch.
Vijf factoren die het de RABO niet gemakkelijk maken.
1)      Slechte kredieten
2)      Coöperatie-structuur
3)      Bestuursperikelen
4)      Het Libor-schandaal
5)      Ledencertificaten
Omdat het artikel niet is te delen hieronder een recap.

zondag 11 augustus 2013

Innovatie en banken: een moeizame relatie

Banken staan altijd voor een grote uitdaging als het gaat om de introductie van vernieuwende financiële producten. Drie factoren spelen daarbij een rol. Financiële producten zijn 'low interest' items voor de doelgroep, B2C of B2B. Banken staan daarnaast in de spotlights. Bankencrisis, bonussen, staatssteun, er is ook voldoende aanleiding voor. Bovendien worden of zijn de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen om het vertrouwen in de sector in financieel opzicht te verbeteren. Kent u nog de Sarbanes - Oxley Act?
Gemak en vertrouwen
Klanten zijn graag bereid hun mening te geven over financiële diensten en producten, als daar om wordt gevraagd. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat bankzaken laag op het prioriteitenlijstje staan. Voor bedrijven zijn bankzaken bijzaken. Ze worden hooguit gezien als ondersteunende processen die in ieder geval foutloos moeten werken. Betalingsverkeer is een commodity. Voor kredieten ligt het iets anders. Op zoek naar kapitaal zijn banken vooralsnog de belangrijkste verstrekkers. In Europa wel te verstaan waar 70% van het vreemde vermogen van banken afkomstig is. In de Verenigde Staten ligt dat percentage beduidend lager: 30%. Waar het op neer komt, is dat bankzaken niet tot de  core-business van bedrijven behoren en veelal als administratieve rompslomp worden gezien. Voor consumenten is het niet veel anders. Illustratief hiervoor is dat al heel veel jaren geleden projectontwikkelaars niet zaten te wachten op banken om een pand in een nieuw winkelcentrum te betrekken. Bankkantoren waren geen publiekstrekkers en nu al helemaal niet. Hoewel tegenwoordig met de crisis in het vastgoed banken meer dan welkom zijn.
Wat betekent dit voor innovatie?  Klanten zitten niet te wachten op grote innovaties. Geld moet zo makkelijk en snel mogelijk van A naar B worden gestuurd. En daarnaast moet zij er op kunnen vertrouwen dat zij op elk gewenst moment over hun geld kunnen beschikken. Recente innovaties hebben vrijwel allemaal een 'mobiele' component, zijn ook vrijwel allemaal technologie gedreven en zonder uitzondering van buiten de financiële sector afkomstig. De echt laatste grote innovatie van banken was de mobiel bankieren app. RABO timmert nu ook flink aan de weg met MyOrder. Marktintroducties door banken stuiten bij voorbaat op wantrouwen. "What's in it for them?"  is meestal de eerste vraag die klanten stellen bij onderzoeken. Kortom, banken moeten vanuit deze optiek werken aan continue productoptimalisatie, alert zijn op wat er in de markt gebeurt zodat ze snel op ontwikkelingen en klantbehoeften kunnen inspelen, maar niet al hun kaarten zetten op innovatie.

woensdag 7 augustus 2013

2014: People, Planet, Profit

Vakantie. Los komen van het werk. Andere dingen doen en zien. Opladen. Inspiratie opdoen. Terugkijken. Vooruitblikken. Wat brengt 2014 ons? Een gesprek met ondernemers vorige week bracht duidelijkheid in wat volgend jaar hoog op de agenda staat: Duurzaamheid. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat denken vanuit de people-planet-profit gedachte noodzakelijk is om ook in de toekomst te kunnen leven en ondernemen.

Ondernemers zijn nog op zoek naar de manier waarop zij invulling zullen geven aan de 3 P's. Duidelijk werd ook dat 'duurzaamheid' een begrip is, dat op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Voor sommigen is het verankerd in hun businessmodel en zit het als het ware in de genen van het bedrijf, de ondernemer en de medewerkers, voor anderen bestaat het uit iets teruggeven aan de maatschappij. Social Entrepreneurship en Social Entreprises kwamen eveneens ter sprake.

In de 'strijd'  voor maatschappelijke verbeteringen, een schoner milieu en duurzame winst is maar beperkte vooruitgang geboekt. De inspanningen van overheden, maatschappelijke organisaties en goede-doelen-organisaties hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen. In sommige sectoren zijn de uitdagingen juist groter geworden. Deze tijd vraagt daarom om een nieuwe aanpak en een andere vorm van ondernemerschap. Daar liggen mogelijkheden voor Social Enterprises. Deze bedrijven verdienen aan producten en diensten die maatschappelijke impact creëren. Met hun businessmodel behalen ze een gezond financieel rendement en houden zo hun eigen broek op. Social entrepreneurs onderscheiden zich van ‘gewone’ ondernemers door de maatschappelijke winst en sociaal rendement voorop te stellen. Zij ontwikkelen duurzame oplossingen voor onze hedendaagse problemen door middel van innovatief ondernemerschap. Social Entrepreneurs overstijgen de gangbare businessmodellen en filantropie en zijn voorhoedelopers in het ontwikkelen van een gezonde economie, waarin sociale, ecologische en economische waarden hand in hand gaan. (bron; Social Enterprise NL).

Onze wereld, onze maatschappij, onze manier van organiseren en economie bedrijven zijn dus sterk in beweging. De oude manier van ondernemen en organiseren is zijn houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd. Zoals ook Ban Ki-moon, de huidige secretaris generaal van de Verenigde Naties, heeft gezegd dat ons huidige model van economische ontwikkeling en groei in feite suïcidaal is. Het roer moet radicaal om. Laten we daar in 2014 mee beginnen