dinsdag 25 juni 2013

SBR Banken: big data?

Ook de drie grote banken (ABN AMRO, ING en RABO) hebben vorige week hun systemen open gesteld voor Standard Business Reporting (SBR). Het betekent dat bedrijven - voorlopig alleen voor zelfstandigen en eenmanszaken, pas in het najaar voor rechtspersonen - hun jaarcijfers in digitale vorm al dan niet via hun accountant rechtstreeks bij de banken kunnen aanleveren. SBR wordt vanaf het begin van dit jaar al gebruikt voor aanlevering van gegevens bij onder meer de Belastingen en KvK. SBR biedt tal van voordelen voor de ondernemer, waarvan tijdswinst één van de belangrijkste is. Maar SBR biedt meer mogelijkheden, zoals digitalisering in het algemeen veel voordelen heeft. Welke voordelen biedt het de banken?
SBR maakt gebruik van de standaardtaal XBRL. SBR is daarmee toekomstvast en gereed voor international gebruik. Voor de verschillende stakeholders (ondernemers, accountants, banken en (semi-)overheden) zijn veel voordelen te behalen met SBR. De belangrijkste zijn:

  • Efficiency
    • Minder rapportage-­ en administratiewerk
    • Eenmaal invoeren, meerdere malen te gebruiken
    • Kwaliteitsverbetering van rapportages
  • Altijd actueel als het gaat om veranderingen in wet­ en regelgeving
  • Toekomstvaste manier van aanleveren
  • Internationaal gebruik

Voor banken is het voordeel ook groot. Bedrijven leveren nu nog vaak hun cijfers aan via hun jaarverslag. Accountmanagers moeten daar de relevante gegevens uit zien te halen. Wat op zich al een lastige klus is, doordat elk jaarverslag (balans, V&W) een andere vorm heeft. Erg arbeidsintensief en de kans op fouten of het verkeerd lezen ligt op de loer. Daarnaast zijn er altijd interpretatieverschillen.
Met de komst van SBR is dat verleden tijd. De accountmanager haalt de cijfers op en heeft ze onmiddellijk tot zijn beschikking. Aanvragen of revisies voor financieringen, waarvoor jaarcijfers veelal worden gebruikt, kunnen sneller in behandeling worden genomen.

Een grijs gebied is nog wat banken nog meer kunnen of mogen doen met deze data. Je kunt het vergelijken met de recente discussie over data die Equens wilde verkopen aan winkelbedrijven. Met de kanttekening dat de banken de data niet zullen verkopen, maar intern kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld voor benchmarking. Het is interessant te weten of een bedrijf scoort ten opzichte van zijn 'peers' of binnen zijn branche. Of om op basis van analyses de markt in beeld te brengen en sales te voorzien van bruikbare leads. Of om bepaalde branches als'risicovol' te bestempelen. Een andere optie is om de data te gebruiken voor advisering van klanten, financiering of niet, zoals omzetsnelheden en werkkapitaalratio's.Ook hier zal de vraag opdoemen van wie deze data zijn. Voorlopig zal het zo'n vaart niet lopen. Tot op heden zijn niet of nauwelijks jaarcijfers via SBR geüpload.

Een korte animatiefilm wat SBR kan betekenen, vind je hier


Geen opmerkingen:

Een reactie posten