zondag 29 december 2013

10 thema's in 2014 voor banken (2)

2014 wordt een belangrijk jaar voor banken. Wat ze in 2014 doen en vooral welke strategie ze volgen, bepaalt in grote mate welke functie zij dan hebben. In mijn vorige blog ben ik ingegaan op de eerste 3 van 10 thema's voor 2014 die grote impact hebben op banken en op hun rol in de financiële markten in het volgende decennium. Banken zullen hier op moeten anticiperen en in moeten spelen. 

In eerste blog heb ik de volgende 3 thema's besproken.
1. Klantbelang voorop
2. Orde op zaken
3. Innovatie

In dit blog de volgende 3 thema's:
4. Social media neemt een vlucht: content, content, content
5. Storytelling
6. Veiligheid en vertrouwen

De volgorde is weer volstrekt 'random'; er mag zeker niet de onderlinge prioriteit worden ontleend.

4. Social media neemt een vlucht: content, content, content
Ik combineer hier twee onderwerpen: content en social media. Het is inmiddels wel duidelijk dat dit twee heel verschillende zaken zijn. Content gaat over uiteindelijk over mensen, relaties en dialoog. Social media is een manier op dat te bereiken.
Content is van alle tijden. Het is er altijd geweest, maar door gebrek aan relevantie nooit zo ervaren. Wie herkent zich is massamediale communicatie voor 'homogene groepen van voldoende omvang'? In de afgelopen decennia is onder invloed van internet het onderscheidend vermogen van deze vorm van communicatie tot een minimum gedaald. Aan de ene kant door de informatie-tsunami, aan de andere kant door de veranderende media consumptie. Door de toename van social media gebruik wordt de relevantie van content nog vanzelfsprekender.

Contentstrategie heeft ook een hele goede zakelijke reden. De uiteindelijke reden achter het creëren van content is immers om op te vallen, relaties op en uit te bouwen en uit te groeien tot 'thought leader' in de markt. Vindbaarheid is van vitaal belang en waar je de content plaatst is cruciaal. Zoekmachine optimalisatie speelt een grote rol in vindbaarheid. Maar omdat banken steeds meer één-op-één willen communiceren, zijn ook de social bookmarking en het delen in virtuele netwerken onderdeel van de contentstrategie.Wat is er mooier dan reacties ontvangen - positief of negatief - op content? Zaken draait toch immers om het aangaan van relaties? Linkedin is een voor de hand liggende manier om content te verspreiden. Maar het belang van Twitter moet hierbij niet onderschat worden.
Banken zullen het komend jaar nog meer moeten investeren in het delen van relevante content met hun klanten. Met een goede contentstrategie geeft de mogelijkheid je te richten op een niche met de content, onderwerpen en de locaties waar de niche zich bevindt. Je kunt eventuele vragen beantwoorden die in de markt leven en zo een vertrouwensrelatie opbouwen.

De laatste uitdaging ligt in de geringe activiteit van top managers uit de financiële sector op social media. Ook uit oogpunt van transparantie kan door managers op C-niveau een belangrijke stap worden gezet in het herstel van vertrouwen. Minder gestuurd door Public Relations afdelingen en meer door authentieke communicatie door de leden RvB zelf. Gezien het lage vertrouwen in banken is dit laatste van het grootste belang, maar ligt hier tegelijkertijd de grootste uitdaging.

zondag 22 december 2013

10 thema's in 2014 voor banken (1)

2014 wordt een belangrijk jaar voor banken. Ik wilde het woord 'kantelpunt' niet gelijk gebruiken, maar het beschrijft nog het best de ontwikkelingen waar banken in 2014 mee te maken krijgen. Natuurlijk bestaan banken ook in 2020. Maar wat ze in 2014 doen en vooral welke strategie ze volgen, bepaalt in grote mate welke functie zij dan hebben. In deze en komende blogs beschrijf ik 10 thema's die grote impact hebben op banken en op hun rol in de financiële markten in het volgende decennium. Banken zullen hier op moeten anticiperen en in moeten spelen. Uitgangspunt is dat het vertrouwen in de financiële sector nog steeds erg laag is en dat er alles aan gedaan moet worden om dat te herstellen. Zonder dat is er geen basis voor welke rol dan ook. In dit blog de eerste 3 thema's:
  1. Klantbelang voorop
  2. Orde op zaken
  3. Innovatie
De volgorde is volstrekt 'random'; er mag zeker niet de onderlinge prioriteit worden ontleend. De komende week volgen de andere 7 thema's.

1. Klantbelang voorop
Klanten zullen moeten merken dat banken werk maken van het centraal zetten van het klantbelang. Klantbelang centraal stellen - misschien beter: voorop plaatsen - is voorwaardelijk voor het herstel van vertrouwen in banken en de financiële sector. Het imago wordt door klanten grotendeels bepaald door wat er in de media wordt gezegd en geblogd. Dat is ook mogelijk doordat consument en ondernemer nog te weinig persoonlijke ervaringen hebben met de veranderende opstelling. Aan de ene kant eenvoudigweg omdat niet iedereen dagelijks (of wekelijks) contact heeft met zijn of haar bank, maar ook doordat de ervaringen nog altijd niet overwegend positief zijn. Aan de andere kant zal het topmanagement de daad bij het woord moeten voegen: 'walk the talk' (zie Orde op zaken).
Hoe kunnen banken het klantbelang voorop stellen? Onder andere door meer te innoveren. Dat is een weg die niet over rozen gaat zoals ik een paar maanden in een blog al beschreef (Innovatie en banken: een moeizame relatie). Daarnaast wordt oprecht en relevant contact met ondernemers steeds vaker van belang om een langetermijnrelatie tot stand te brengen. Voor zover de klant dat natuurlijk wil en dat in deze tijd met z'n grote dynamiek nog reëel is. En verder krijgt online/mobiel/digitaal een steeds grotere betekenis. Klanten zijn altijd 'connected'. 'Follow the customer' is hierbij essentieel. Jessica Niewierra (ABN AMRO Internet & Mobiel) omschrijft dit op Finno.nl als Contextual Banking.
Tenslotte moet je je afvragen of banken nog wel de rol wil spelen die zij op dit moment nog hebben. Desintermediatie is momenteel een hot topic als het gaat om bedrijfsfinancieringen. Geen idee of Nederland (of Europa) toegroeit naar een situatie als in de U.S.A. waar nog maar 30% van vreemd vermogen rechtstreeks door banken wordt verstrekt, maar dat bedrijven meer vreemd vermogen van elders aantrekken is een ding dat zeker is.
Feit is dat het klantbelang geen op zichzelf staand item is, maar direct wordt beïnvloed door de activiteiten van de banken op de punten die hierna volgen.

maandag 25 november 2013

Luister je wel?

Marketeers. Weten precies wat hun klanten willen. Elke maand, elke dag, elk uur elke minuut zijn zij bezig inzicht te krijgen. Wat beweegt hun klanten? Tegen welke problemen lopen zij aan die er om vragen opgelost te worden? Goed kunnen kijken en luisteren zijn cruciale eigenschappen voor een marketeer. Een empatisch vermogen van heb-ik-jou-daar. Zou je denken.

Op zoek naar onderwerpen heb ik op LinkedIn veel groepen bezocht. Welke issues spelen er. Hoe helpen marketeers de collega's? Welke brandende vragen worden direct beantwoord? Dat was dus een forse tegenvaller. Er wordt door collega's veel gepost. Adviezen, de ene nog beter dan de andere, tips, theorieën. Er wordt veel geschreven, maar weinig gereageerd. Dat lijkt verdacht veel op 'zenden', dat we al lang achter ons hebben gelaten.

Hoe komt het dat er zo weinig wordt gereageerd? Ik ben maar weinig echte antwoorden op vragen tegengekomen. En met 'echt' bedoel ik dat wordt ingegaan op de vraag die oorspronkelijk werd gesteld. Teveel bestond het antwoord uit een verwijzing naar een eigen blog of site. Waarmee de collega het eigen standpunt duidelijk maakte en en passant het eigen profiel promootte, maar de vragensteller in de kou liet staan.

Willen we ons zo graag manifesteren - een bekend Social media fenomeen - dat we de behoeften van onze collega's links laten liggen? Van marketeers - juist van marketeers - zou je verwachten dat zij de intrinsieke 'drive' hebben om problemen op te lossen. Of durven we geen collega's te helpen uit angst dat we voorbij gestreefd worden? Waar kennis delen de nieuwe realiteit is, zullen we hier zelf werk van moeten maken.

It's time for a change!


zaterdag 12 oktober 2013

Google's collateral damage

Enkele van de grootste problemen in search zijn veroorzaak door Google. Deze infographic leert hoe het search-ecosysteem is veranderd sinds Google is uitgegroeid tot een serieuze speler en hoe Google hun verbazingwekkende marktaandeel heeft gebruikt om het web haar wil op te leggen.

Het oorspronkelijke artikel is te vinden op: http://www.seobook.com/learn-seo/collateral-damage.php

Google's Collateral Damage.
Infographic by SEO Book

woensdag 18 september 2013

Wat als.... ABN AMRO 16.000 klanten van Deutsche Bank overneemt?

16.000 bedrijven komen in de problemen doordat Deutsche Bank hen vanaf 1 november niet langer als klant wil hebben. Noodzakelijke investeringen worden vooruitlopend op het afscheid niet langer gefinancierd. Overstappen naar een andere bank is in de meeste gevallen geen optie. Niet nieuw, want ruim voor het artikel in het Financiële Dagblad van zaterdag had dit probleem ook al de landelijke pers gehaald.
Wat als ABN AMRO deze bedrijven (onder andere agrarische bedrijven, horeca, autobedrijven) de helpende hand zou reiken, dacht ik toen ik het las.


zondag 25 augustus 2013

De Chiefs

Chiefs.


Chief Executive Officer
Chief Financial Officer
Chief Operating Officer
Chief Security
Chief Marketing 
Chief Information Officer
Chief Vigilance Officer
Chief Human Resources Officer
Chief Brand Officer
Chief Inspiration Officer
Chief Entertainment Officer
Chief Humor Officer
Chief Funny Officer
Chief Enthusiasm Officer
Chief Belief 
Chief Knowledge 

Denken we niet teveel vanuit rangen en standen? Ook binnen organisaties uit het Nieuwe Ondernemen. Terwijl de wereld transparanter wordt en mensen zich steeds makkelijker verbinden, blijven we hiërarchisch denken. Het zit nu eenmaal in de mens. 

donderdag 22 augustus 2013

Vijf problemen van de RABO

In de Volkskrant staat een goed artikel over de problemen waar de RABO momenteel mee te maken heeft. De rating is nog steeds uitstekend, maar staat onder druk en kredietbeoordelaars zijn kritisch.
Vijf factoren die het de RABO niet gemakkelijk maken.
1)      Slechte kredieten
2)      Coöperatie-structuur
3)      Bestuursperikelen
4)      Het Libor-schandaal
5)      Ledencertificaten
Omdat het artikel niet is te delen hieronder een recap.

zondag 11 augustus 2013

Innovatie en banken: een moeizame relatie

Banken staan altijd voor een grote uitdaging als het gaat om de introductie van vernieuwende financiële producten. Drie factoren spelen daarbij een rol. Financiële producten zijn 'low interest' items voor de doelgroep, B2C of B2B. Banken staan daarnaast in de spotlights. Bankencrisis, bonussen, staatssteun, er is ook voldoende aanleiding voor. Bovendien worden of zijn de afgelopen jaren tal van maatregelen genomen om het vertrouwen in de sector in financieel opzicht te verbeteren. Kent u nog de Sarbanes - Oxley Act?
Gemak en vertrouwen
Klanten zijn graag bereid hun mening te geven over financiële diensten en producten, als daar om wordt gevraagd. Maar uiteindelijk komt het er toch op neer dat bankzaken laag op het prioriteitenlijstje staan. Voor bedrijven zijn bankzaken bijzaken. Ze worden hooguit gezien als ondersteunende processen die in ieder geval foutloos moeten werken. Betalingsverkeer is een commodity. Voor kredieten ligt het iets anders. Op zoek naar kapitaal zijn banken vooralsnog de belangrijkste verstrekkers. In Europa wel te verstaan waar 70% van het vreemde vermogen van banken afkomstig is. In de Verenigde Staten ligt dat percentage beduidend lager: 30%. Waar het op neer komt, is dat bankzaken niet tot de  core-business van bedrijven behoren en veelal als administratieve rompslomp worden gezien. Voor consumenten is het niet veel anders. Illustratief hiervoor is dat al heel veel jaren geleden projectontwikkelaars niet zaten te wachten op banken om een pand in een nieuw winkelcentrum te betrekken. Bankkantoren waren geen publiekstrekkers en nu al helemaal niet. Hoewel tegenwoordig met de crisis in het vastgoed banken meer dan welkom zijn.
Wat betekent dit voor innovatie?  Klanten zitten niet te wachten op grote innovaties. Geld moet zo makkelijk en snel mogelijk van A naar B worden gestuurd. En daarnaast moet zij er op kunnen vertrouwen dat zij op elk gewenst moment over hun geld kunnen beschikken. Recente innovaties hebben vrijwel allemaal een 'mobiele' component, zijn ook vrijwel allemaal technologie gedreven en zonder uitzondering van buiten de financiële sector afkomstig. De echt laatste grote innovatie van banken was de mobiel bankieren app. RABO timmert nu ook flink aan de weg met MyOrder. Marktintroducties door banken stuiten bij voorbaat op wantrouwen. "What's in it for them?"  is meestal de eerste vraag die klanten stellen bij onderzoeken. Kortom, banken moeten vanuit deze optiek werken aan continue productoptimalisatie, alert zijn op wat er in de markt gebeurt zodat ze snel op ontwikkelingen en klantbehoeften kunnen inspelen, maar niet al hun kaarten zetten op innovatie.

woensdag 7 augustus 2013

2014: People, Planet, Profit

Vakantie. Los komen van het werk. Andere dingen doen en zien. Opladen. Inspiratie opdoen. Terugkijken. Vooruitblikken. Wat brengt 2014 ons? Een gesprek met ondernemers vorige week bracht duidelijkheid in wat volgend jaar hoog op de agenda staat: Duurzaamheid. Bedrijven realiseren zich steeds meer dat denken vanuit de people-planet-profit gedachte noodzakelijk is om ook in de toekomst te kunnen leven en ondernemen.

Ondernemers zijn nog op zoek naar de manier waarop zij invulling zullen geven aan de 3 P's. Duidelijk werd ook dat 'duurzaamheid' een begrip is, dat op verschillende manieren wordt geïnterpreteerd. Voor sommigen is het verankerd in hun businessmodel en zit het als het ware in de genen van het bedrijf, de ondernemer en de medewerkers, voor anderen bestaat het uit iets teruggeven aan de maatschappij. Social Entrepreneurship en Social Entreprises kwamen eveneens ter sprake.

In de 'strijd'  voor maatschappelijke verbeteringen, een schoner milieu en duurzame winst is maar beperkte vooruitgang geboekt. De inspanningen van overheden, maatschappelijke organisaties en goede-doelen-organisaties hebben niet geleid tot de noodzakelijke verbeteringen. In sommige sectoren zijn de uitdagingen juist groter geworden. Deze tijd vraagt daarom om een nieuwe aanpak en een andere vorm van ondernemerschap. Daar liggen mogelijkheden voor Social Enterprises. Deze bedrijven verdienen aan producten en diensten die maatschappelijke impact creëren. Met hun businessmodel behalen ze een gezond financieel rendement en houden zo hun eigen broek op. Social entrepreneurs onderscheiden zich van ‘gewone’ ondernemers door de maatschappelijke winst en sociaal rendement voorop te stellen. Zij ontwikkelen duurzame oplossingen voor onze hedendaagse problemen door middel van innovatief ondernemerschap. Social Entrepreneurs overstijgen de gangbare businessmodellen en filantropie en zijn voorhoedelopers in het ontwikkelen van een gezonde economie, waarin sociale, ecologische en economische waarden hand in hand gaan. (bron; Social Enterprise NL).

Onze wereld, onze maatschappij, onze manier van organiseren en economie bedrijven zijn dus sterk in beweging. De oude manier van ondernemen en organiseren is zijn houdbaarheidsdatum al lang gepasseerd. Zoals ook Ban Ki-moon, de huidige secretaris generaal van de Verenigde Naties, heeft gezegd dat ons huidige model van economische ontwikkeling en groei in feite suïcidaal is. Het roer moet radicaal om. Laten we daar in 2014 mee beginnen

woensdag 3 juli 2013

De vele gezichten van de ondernemer

De afgelopen weken is mij weer eens duidelijk geworden dat er niet zo iemand bestaat als de MKB'er of de ondernemer. En zeker niet de klant. Als marketeer wil je graag vat krijgen op je doelgroep, maar feitelijk houd je jezelf voor de gek. Welk model of benadering je ook voor marketing gebruikt (BusinessLocus, Persona's, DMU's), je mist altijd de dimensie van een ander.

Wat je hoort en ziet zijn ondernemers die soms rationeel, soms emotioneel beslissingen nemen.
Die veel kritiek hebben op de banken, maar ook weten dat deze banken ook winst moeten maken.
Die creatief proberen te zijn in economisch moeilijkere tijden en altijd oog hebben voor kansen.
Die niet bij de pakken neerzitten als een deal niet helemaal uitpakt zoals ze hadden verwacht of gehoopt. Die zich realiseren dat ze verantwoordelijk zijn voor de mensen die voor hen werken.
Die trots zijn op het bedrijf dat ze hebben groot gemaakt.

Die ondernemers willen niet door een marketeer in een hokje worden gestopt.

maandag 1 juli 2013

SEPA is coming! (and is here to stay)

SEPA, wie heeft er niet van gehoord? Meer dan de helft van de bedrijven in de sectoren cultuur, recreatie en sport, horeca en bouw. Zo blijkt uit de laatste SEPA-monitor van de DNB. Uit  deze DNB-monitor blijkt verder dat 53% van de MKB-ondernemingen (tot 200 werknemers) nog niet is begonnen met de voorbereiding op de nieuwe standaard voor overschrijvingen. . Vanaf 1 februari 2014 gaan betalingen in de Eurolanden via één betaalsysteem en komen de afzonderlijke systemen per land te vervallen. En die datum is 'hard'. Dat vraagt van bedrijven dat zij hun administratie hierop aanpassen. Consequentie van  niet aanpassen is, dat zij geen betalingen kunnen uitvoeren of ontvangen. Voor bedrijven kan het bijzonder onaangenaam zijn als zij hun leveranciers niet op tijd betalen of hun vorderingen niet ontvangen. Het kan de cash flow verstoren en daarmee het gehele logistieke proces.
Niet alle bedrijven worden in gelijke mate geraakt door de invoering van SEPA, waarmee overigens al jaren geleden is gestart. Waar wel veel bedrijven zich op verkijken is, dat SEPA niet alleen betrekking heeft op het betalingsverkeer met het buitenland, maar ook op het betalingsverkeer in Nederland. Dat heeft alles te maken met de invoering van het IBAN-nummer voor alle betalingen in de Euro-zone.

woensdag 26 juni 2013

De crisis en het imago

Wat is de overeenkomst tussen de economische crisis en het imago van banken? Als je denkt dat het niet veel slechter kan worden, vergis je je. Bovendien is het einde nog niet in zicht. De afgelopen dagen was ik aandachtig toeschouwer bij klantonderzoeken. Altijd leerzaam, maar vooral razend interessant te zien hoe ondernemers het ondernemen beleven. Vaste vraag is altijd hoe de ondernemers tegen banken aankijken en ABN AMRO in het bijzonder. Dat laatste maakt niet veel uit. Ondernemers zijn nog steeds 'kritisch'.


'Negatieve grondhouding' zou je het ook kunnen noemen. Veel van de emotie dateert uit de tijd van de bankencrisis (2008), maar wordt gevoed door de aanhoudende economische crisis. Opvallend is wel dat veel kritiek zich richt op het instituut 'bank' en veel minder op de accountmanager van de klant. Lovend zijn ondernemers zelfs over de manier waarop banken het betalingsverkeer hebben geregeld. Of zoals een ondernemer het verwoordde: "de slagader van mijn bedrijf".
Voor marketeers in de bankensector een uitdaging om in die omstandigheden hun vak te beoefenen. Elk initiatief van banken wordt vooraf met wantrouwen bekeken. Er wordt simpelweg van uit gegaan dat banken zo'n  initiatief in de eerste plaats voor zichzelf uitvoeren en daarna pas voor de klant. Geconfronteerd met het het voorstel zie je dat het wantrouwen langzaam plaats maakt voor eerst verbazing en vervolgens omgeloof. Natuurlijk alleen als klanten het gevoel hebben dat banken werkelijk vanuit de klant gedacht hebben om een probleem op te lossen.
Zolang de crisis aanhoudt, zal ook het wantrouwen van de klanten aanhouden. En waarschijnlijk ook daarna nog even voortduren. Banken hebben een lange weg te gaan om het vertrouwen terug te winnen. In tegenstelling tot de crisis zijn er wat dat betreft nog geen signalen dat het herstel aanstaande is.

dinsdag 25 juni 2013

SBR Banken: big data?

Ook de drie grote banken (ABN AMRO, ING en RABO) hebben vorige week hun systemen open gesteld voor Standard Business Reporting (SBR). Het betekent dat bedrijven - voorlopig alleen voor zelfstandigen en eenmanszaken, pas in het najaar voor rechtspersonen - hun jaarcijfers in digitale vorm al dan niet via hun accountant rechtstreeks bij de banken kunnen aanleveren. SBR wordt vanaf het begin van dit jaar al gebruikt voor aanlevering van gegevens bij onder meer de Belastingen en KvK. SBR biedt tal van voordelen voor de ondernemer, waarvan tijdswinst één van de belangrijkste is. Maar SBR biedt meer mogelijkheden, zoals digitalisering in het algemeen veel voordelen heeft. Welke voordelen biedt het de banken?zaterdag 8 juni 2013

Mobiel bankieren: toekomstmuziek

Waarom lopen banken niet voorop in de ontwikkeling van nieuwe betaalmethodes? Is er wel voldoende vraag naar zoals in een artikel in Emerce wordt gesuggereerd?

Wanneer begeven de banken zich op het toneel van mobiel betalen? - Emerce
Een goede vraag die in het artikel in Emerce niet beantwoord wordt. Dat is ook niet eenvoudig. Het is niet alleen aan de banken om te bepalen hoe consumenten hun boodschappen afrekenen. Er wordt een te optimistisch beeld geschetst van de wil om over te stappen op mobiel betalen. Veel kleine aankopen worden nog altijd contant afgerekend. Pinnen voor kleine bedragen is net geaccepteerd. Een derde van alle consumenten heeft geen smartphone. Is mobiel betalen dan voor de 'happy few'?
Ook de retailers zullen 'om'  moeten. Voorlopig zullen de investeringskosten ruim boven de financiële voordelen van mobiel bankieren uitkomen. Van deze groep zal het ook niet komen. En de banken? Die wachten af. Wat wordt de standaard? Welke techniek blijkt sustainable te zijn? We moeten ons niet verkijken op de Nederlandse betaalmarkt. In verhouding tot Frankrijk of Duitsland stelt onze markt niet veel voor. Investeren in een techniek voor nog geen 10 miljoen consumenten is onder die omstandigheden weggegooid geld.
Dus om terug te komen op de vraag: voorlopig niet.

dinsdag 29 januari 2013

5 do's voor een succesvol event

In het FD van zaterdag stond een artikel over het organiseren van events en de do's en don'ts. Het is een bevestiging van de ontwikkeling in de organisatie van seminars tijdens het ABN AMRO WTT die vorig jaar is ingezet. ABN AMRO heeft toen meer nadruk gelegd op de inhoud van de seminars. Voor de 2013-editie van het seminarprogramma zijn we een paar stappen verder gegaan.  Wat hebben we dit jaar anders gedaan dan voorgaande jaren? Onze 5 do's:

  • Goed nagedacht over de relevantie van de onderwerpen en het centrale thema. Wat houdt ondernemers bezig? Worden ondernemers hierdoor geboeid? Zijn ze bereid hier een hele of een halve dag aan op te offeren?
  • Wat willen we bereiken? De bezoeker moet er voordeel van hebben. Anders had hij zijn tijd beter aan zijn onderneming kunnen besteden.
  • Wie kan het verhaal het beste brengen? Sprekers zijn geen doel op zich, maar een middel om de boodschap over te brengen.
  • Hoe gaan we ondernemers (al dan niet bezoekers) betrekken bij de inhoud van het seminar. We zijn in een zo vroeg mogelijk stadium in gesprek gegaan via WTTInsights. Reacties en meningen zijn weer input voor het programma zelf.
  • Om de betrokkenheid van bezoekers zo groot mogelijk te maken is de afstand tot de sprekers zo klein mogelijk gehouden.

dinsdag 22 januari 2013

We salute the rank, not the man

Ik moest vandaag denken aan deze quote uit "Band of Brothers" toen ik de kop in de kop in de Volkskrant Online las: "Nederland is vertrouwen in leiders kwijt". Hierin staat dat de belangrijkste redenen voor het verlies van het geloof in de overheid incompetentie en fraude zijn. Bij het bedrijfsleven zijn dat fraude en verkeerde drijfveren zoals hoge bonussen. Het vertrouwen in de technische sector is het hoogst en en die in de financiële dienstverlening en banken het laagst. Gebrekkige regulering, bonussen, belangenverstrengeling en schandalen zijn de voornaamste oorzaken bij het dalende vertrouwen in banken.
Aan de basis ligt een onderzoek van Edelman Insights  (zie de presentatie hieronder). Indrukwekkende cijfers die je als marketeer van ABN AMRO niet direct vrolijk stemmen.maandag 21 januari 2013

One small step

De zakelijke tak van ABN AMRO heeft haar eigen online platform! Vorige week is ABN AMRO WTT Insights live gegaan. Begin november (!) meldde ik dat we gestart waren met Social Inc en COZ Marketing met de uitwerking van een social media plan. Na 2 maanden is het dan zover dat we ons kunnen presenteren. Met bloed, zweet en tranen. Figuurlijk dan.
WTT Insights (Twitter: @wttinsights) is in het leven geroepen om zo veel mogelijk content te delen die tijdens de zakelijke seminars op het ABN AMRO WTT 2013 aan bezoekers wordt gepresenteerd. We willen niet alleen de bezoekers bereiken, maar zoveel mogelijk ondernemers. Klinkt idealistisch. Even geen woord over vindbaarheid & merkbekendheid, authenticiteit en leiderschap. Natuurlijk doen we het niet voor de lol en willen we er meer mee bereiken dan alleen 'delen'. Maar dat komt later wel. Waar het nu om gaat is ervaring opdoen. Met delen, converseren, meningen delen en peilen, discussies. Met collega's bekend maken met social media. Met communitymanagement, contentkalenders en modereren. Het ABN AMRO WTT 2013 biedt een mooie gelegenheid hiermee te experimenteren.