woensdag 2 mei 2012

Bestaat het bankkantoor over 5 jaar nog?


In 2011 heeft McKinsey het rapport FACE-to-FACE: A €15-20bn Multichannel Opportunity gepubliceerd over de functie van banken en hun (gewenste) multichannelstrategie. Hierin wordt - naast internet en mobiel - ook ingegaan op de reden waarom banken nog kantoren moeten aanhouden. Interessant is dat dat beeld per land (in Europa) verschilt.
Eén van de samenstellers van het rapport (Radboud Vlaar) heeft tijdens de eFinancials 2011 in november een presentatie gehouden waarin hij de veranderende rol van de banken schetst. Hij behandelt hierin o.a. dat "New concepts such as bank simple and "Mint" could begin a process of marginalizing banks". De rol van de banken wordt eenvoudigweg overgenomen door andere aanbieders. Voor banken blijft een kleine rol weggelegd voor kredietverlening (incl. hypotheken) beleggen en sparen. dat is weliswaar een 'worst case scenario', maar toch.
Tegelijk moet ik steeds denken aan het artikel "Eager sellers and stony buyers: understanding the psychlogy of new product adoption" van John T. Gourville . Kern hiervan is dat de aanbieders de optimistisch zijn over de adoptie van nieuwe mogelijkheden (diensten/producten) en de klanten de pessimistisch zijn over deze mogelijkheden. Resultaat: de adoptie van nieuwe diensten en dienstverlening blijft ver achter bij de verwachtingen. Bekender is dit effect onder de naam Endowment Effect; een term voor een situatie die ons waarschijnlijk niet vreemd is. Wij als consumenten waarderen de producten en diensten die we bezitten meer dan de producten die we niet bezitten, zelfs als die producten of diensten ons meer waarde bieden. Dat wat we bezitten waarderen we hoger dan de dingen die we niet hebben.
Ooit zal de rol van de banken veranderen, maar de komende 3-4 jaren slechts in beperkte mate. Een periode die de banken zullen moeten gebruiken om hun businessmodel aan te passen en zo voorbereid zijn om te overleven in een uiterst competitieve markt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten