woensdag 25 april 2012

De Marketing Dagen 2012

Gisteren en vandaag waren De Marketing Dagen 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht. Gisteren heb ik laten lopen, maar vandaag zag ik mijn kans schoon. Op het programma stond namelijk het MarketingTrend onderzoek 2012 en een aansluitend debat. Het onderzoek is gehouden door Berenschot in samenwerking met Marketingtribune. Opvallend is dat de trends een mix zijn van ontwikkelingen op het gebied van middelen (Social media, Mobile marketing) en strategie (klant, accountability, brandmanagement).
De uitkomsten waren voor mij vrij verrassend. Enkele open deuren (Klant centraal en Social media), maar ook eye-openers, en niet altijd positief. Brandmanagement wordt door collega's minder belangrijk gevonden, Accountability stijgt met stip, evenals Relevantie. Verder zouden veel trends geen of beperkte impact hebben op channelmanagement. Hallo! Om het nog mooier te maken: social media wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het verzenden van boodschappen. Hoezo converseren en dialoog? Het marketinggilde heeft nog een lange weg te gaan.

dinsdag 24 april 2012

Geld en Krediet: van alle tijden

Afgelopen weekend heb ik een boek gelezen dat een aardige beschouwing gaf over de financiële wereld en de banken in het bijzonder. In het boek werd onder andere aandacht besteed aan de eerste bankencrisis in Engeland (ca 1793). Daarvóór al was er een bankencrisis geweest in Frankrijk (rond 1720). Beide waren het gevolg van onvoldoende dekking voor de uitstaande verplichtingen. Het boek gaat ook in op de praktijken van bankiers: oorlogsleningen, bankzwendel, kleine en grote dieven. Het merendeel gaat echter in op de omvang en de macht van de banken en de gevaren van het moderne bankwezen. De vraag wordt opgeworpen "zijn bank-hervormingen mogelijk?". Kern van het boek is het concept dat het bankwezen als belangrijkste taak heeft de financiering van de gehele economische, maar ook culturele opbouw. De centrale bank heeft hierbij onder andere als rol de internationale handel te ondersteunen en te reguleren. Meer in detail: er wordt ook besproken hoe voor de dekking van de uitgaven belasting op luxe-artikelen, maar ook op alcohol verhoogd moet worden. Heel lezenswaardig.

maandag 23 april 2012

Productrecensies voor ABN AMRO

Op Finno.nl heeft Pascal Spelier een artikel geschreven over een pilot van ABN AMRO om haar producten te recenseren. Strekking van het artikel: goed initiatief, oppassen dat het niet verwordt tot reclame met louter gunstige recensies en uitbreiden tot alle producten. Op die laatste twee punten ben ik het niet met Pascal eens.
Je hoeft namelijk niet bang te zijn dat ABN AMRO alleen recensies plaatst over producten met een hoge waardering. De transparantie van internet zou dat al snel achterhalen met alle onprettige gevolgen en negatieve pers van dien. Bovendien hoeft een matige beoordeling er niet toe te leiden dat het product niet wordt verkocht. Kijk naar bijvoorbeeld Kieskeurig.nl. Koop hangt ook samen met de behoefte en eisen van de klant. Reviews kunnen betrekking hebben op hele specifieke eisen die niet voor iedereen gelden.
Ik ben het met Sander Nubé, Senior Business Developer Internet & Mobiel van ABN AMRO eens dat je moet oppassen voor recensies over maatwerkproducten. Dat heeft te maken met de P van personeel. Voor dienstenmarketing een niet onbelangrijke factor, zeker in geval van maatwerk. M.i. moet je dat aspect niet betrekken bij reviews; dat is te afhankelijk en heel persoonlijke en dus te subjectief. Met andere woorden: dat voegt niet veel waarde toe. Kortom: recensies zijn nuttig voor commodity-diensten met een grote mate van standaardisatie.

dinsdag 17 april 2012

Mobile payments

Een aanrader voor iedereen die op de hoogte wil blijven van ontwikkelingen over mobiel betalen: http://www.mobilepaymentstoday.com/
De naam spreekt voor zich. Eind maart - had ik even gemist - was  er een infographic te vinden met een overzicht van de verschillende technologieën en aanbieders. Netjes gerangschikt. Voorzover het al volledig was, wat niet het geval was volgens de commentaren op het artikel, geeft het wel een goed beeld van de versnippering die is ontstaan. Te noemen zijn verder nog mPunch, Bump, Pingit (Barclays), Paypool en als één van de nieuwste PayDragon.
Wie kan het nog volgen? Als de 'experts' het al niet kunnen, wat zal de consument er dan van denken? Gevolg is dat de acceptatie van al die verschillende systemen die natuurlijk niet onderling uitwisselbaar zijn ver achterblijft bij de hooggespannen verwachtingen. Uiteindelijk zal er grote shake-out plaatsvinden waarbij er plaats overblijft voor enkele grotere aanbieders. Daar gaat het tenslotte om: volume. Google Wallet is daar één van. Waarschijnlijk ook PayPal. De grote creditcard aanbieders hebben genoeg cash om de rit uit te zitten.
Ik zet alvast 1 juli 2013 in mijn agenda: een blog dat gaat over de aanbieder in 2012 en zij die het tot dan hebben overleeft.

The High Stakes World of Mobile Payments [Infographic]

The high stakes world of mobile payments [Infographic]
Compliments of MobilePaymentsToday.com

maandag 16 april 2012

ABN AMRO World Tennis Tournament 2013

Vandaag ben ik gestart met de voorbereidingen voor het programma dat ABN AMRO C&MB voor ondernemers en ondernemingen tijdens het 40ste ABN AMRO World Tennis Tournament. Het ABN AMRO WTT wordt gehouden van 11 tot en met 17 februari 2013 in Ahoy Rotterdam.

ABN AMRO houdt al vele jaren tijdens het tennistoernooi congressen, seminars en andere bijeenkomsten voor haar zakelijke klanten en prospects. We zijn hier zeer succesvol in gezien de almaar stijgende bezoekersaantallen. Natuurlijk speelt de combinatie van netwerken en toptennis daarbij een belangrijke rol.
De waardering voor het programma van 2012 was gemiddeld een 7,8.
In de 2012-editie hebben we goede ervaringen opgedaan met een mix van off- en online. Daarnaast is samenwerking gezocht met externe partijen waardoor de exposure langer duurde dan de ene dag van het seminar zelf. Ook nu nog wordt hiernaar verwezen. Waar hebben we gebruik van gemaakt? Niet alleen van internet, maar ook Linkedin diende als platform om klanten warm te maken voor seminars. Via Twitter kon men op de hoogte blijven van actuele gebeurtenissen en tijdens seminars kon worden gereageerd op de sprekers. MisterHarder (Kristian Esser en collega's) heeft hier een fraaie overzicht van gemaakt op Storify. ABN AMRO TV tenslotte biedt verschillende samenvattingen van de seminars.
Al met al heeft de beperkte investering ruimschoots gebracht wat we ervan verwachtten. Voldoende reden om voor volgend het groter aan te pakken.

zondag 15 april 2012

Ik beloof

Bankiers en andere medewerkers van financiële ondernemingen moeten verplicht een eed of belofte afleggen. Dat staat te lezen op NU.nl vandaag. Ik en 249.999 anderen die werkzaam zijn bij financiële ondernemingen zullen dit en volgend jaar plechtig beloven de klant centraal te stellen en integer te zijn (en blijven).

De vraag is of dit voldoende is om de moraliteit van alle bankiers te waarborgen. Een simpele vergelijking met andere sectoren laat zien dat een eed of belofte geen garantie is voor moreel verantwoord gedrag.
Te beginnen bij politici die beloftes doen om die te kunnen verbreken, artsen die gaan voor geldelijk gewin en last but not least de katholieke kerk. En dan heb ik het geen eens over de huwelijkstrouw.

zaterdag 14 april 2012

Ronde Tafel Bijeenkomst Financiële Dienstverlening

De ontwikkeling van producten en diensten in de financiële dienstverlening gaat vaak traag. Echt vernieuwende concepten zijn dun gezaaid. Maar vanuit de politiek, de samenleving en de markt klinkt de roep om vernieuwing. In december vorig jaar heb ik op uitnodiging van Aquila, Delphis Consultancy en Timpulse deelgenomen aan een Ronde-Tafel bijeenkomst met marketeers uit de financiële dienstverlening. Doel was te discussiëren over vragen hoe je als marketeer/manager/eindverantwoordelijke innovatie en productontwikkeling in jouw bedrijf kan versnellen. En hoe je het vermogen om te veranderen blijvend kan verbeteren.
Naast de discussies was het gewoon goed om met collega's van gedachte te wisselen. En natuurlijk voor je netwerk. In ieder geval veel inspiratie en positieve energie opgedaan.
Het verslag van de bijeenkomst kun je hier downloaden